Forside Om mig Teori Træning Instruktør? BaBu NoseWork Links

En glad instruktør

Kan du ikke lave en instruktøruddannelse i Mantrailing?
Det spørgsmål får jeg engang imellem. Så husker jeg tilbage til min start med mantrailingen.
Efter det første 5 dages kursus i 2012 ledte jeg efter en kompetent træner i Nordtyskland. Her fik jeg bl.a. at vide at
- mantrailing er den mest komplicerede form for sporarbejde du kan arbejde med og at
- du skal have set mindst 100 forskellige hunde arbejde før du begynder at forstå mantrailingens kompleksitet.
Efter 5 års arbejde med mantrailing er jeg overbevist om at begge påstande er rigtige.
Man kan deltage i uddannelser som både giver eksamener og certifikater, men mantrailing kræver "mesterlære" ligesom et godt håndværk. 
I de sidste par år er jeg blevet tilbudt instruktørtitlen i flere internationale organisationer, men da jeg ønsker at have min frihed til at søge ny viden alle steder, har jeg fravalgt et "stempel", men jeg skjuler ikke hvilken skole jeg hælder mest til.


Træning i skoven

Hvis jeg skulle give dig en instruktøruddannelse i mantrailing kunne den komme til at se sådan ud:

Introduktionsforløb (2 dage)
1. dag  Teori og observation af en 3 timers træning
2. dag  Reflektioner  og planlægning af træning samt observation af en 3 timers træning
Hjemmeopgave med reflektioner og planlægning af træning.

Udviklingsforløb
Deltagelse i mindst 5 weekendseminar med 5 forskellige instruktører og 25 forskellige hunde.
Efter hvert seminar afleveres en opgave med mindst én video af et træningsforløb.
Opgaven skal indeholde reflektioner over instruktørens arbejdsmetoder overfor gruppen, deltagerne og hundene samt hvad du har lært af deltagelsen.

Praktikforløb
Etablering af din egen mantrailgruppe med mindst 3 teams, der arbejder målrettet mod at bestå en certificering svarende til GAK9 Level 1. 
Jeg vil løbende coache dig i dette arbejde.

Eksamen
Planlægning og gennemførelse af en Level 1 test med de 3 teams og en GAK9 eller mig som censor.
Gennemførelse af en træningsdag for op til 6 teams, hvor jeg deltager som observatør/eksaminator.